Výroba a export potravín sú pýchou Európskej únie

Autor Phil Hogan január 2017 -
Výroba a export potravín sú pýchou Európskej únie foto Európska komisia

V Európe máme silný, konkurencieschopný potravinársky priemysel, ktorý poskytuje kvalitné pracovné miesta, tvrdí eurokomisár pre poľnohospodárstvo.

Rok 2016 bol plný prekvapení a politickej nestálosti. Našťastie, z obchodného hľadiska tu existuje celý rad stabilizačných faktorov, zostávajúcich pevne na svojom mieste. Pripomeniem len niekoľko z nich. Malé a stredné podniky zostávajú naďalej kľúčovým zdrojom našej ekonomiky – predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ. V posledných piatich rokoch práve oni vytvorili 85 % nových pracovných miest a zaistili dve tretiny celkovej zamestnanosti v súkromnom sektore. Spoločný európsky trh zostáva našou najväčšou silou, poskytujúcou podnikateľom silné príležitosti doma aj v zahraničí.

Možno s istotou povedať, že v Európe máme silný, konkurencieschopný potravinársky priemysel, ktorý je základom pre mnoho kvalitných pracovných miest – často vo vidieckych oblastiach, kde sú veľmi potrebné. Potravinársky reťazec zamestnáva odhadom v celej Európe viac ako 44 miliónov ľudí. To je impozantné číslo a potravinársko-nápojový sektor má na ňom dôležitý podiel.

Kvalita a bezpečnosť

Spoločný trh garantuje 500 miliónom spotrebiteľov prístup k vysoko kvalitným, bezpečným, vysledovateľným a cenovo dostupným produktom. A základným kameňom tohto úspechu je naša Spoločná poľnohospodárska politika (CAP). Vďaka nej naši poľnohospodári a výrobcovia potravín podliehajú jedným z najprísnejších pravidiel ochrany zdravia a bezpečnosti vo svete. Toto síce určite kladie vysoké nároky na európske agropotravinárske malé a stredné podniky, ale súčasne zabezpečí, že majú extrémne predajné produkty. A dopyt po týchto produktoch rastie ako doma, tak v zahraničí.

Dnešní spotrebitelia sú lepšie informovaní a náročnejší ako predchádzajúce generácie. Požadujú kvalitu, sledovateľnosť, stále viac i udržateľnosť – a sú ochotní si za to priplatiť. Kľúčom k tomu, aby to tak aj bolo, je zachovanie dobre fungujúceho a pružného spoločného trhu. O toto sa musíme snažiť znova a znova, najmä v súčasnej politickej klíme. Nemôžme brať do úvahy žiadne impulzy na obnovenie kontraproduktívnych národných protekcionistických opatrení. Spoločný trh prináša výhody nám všetkým.

Zo strany CAP, v rámci politiky rozvoja vidieka, boli ako prvé prierezové priority predložené znalosti a inovácie. Tie vedú k ešte väčšej úrovni kvality, ktorá je naším kľúčovým predajným parametrom v zahraničí. A úspech v zahraničí znamená aj úspech doma: odhady ukazujú, že každá jedna miliarda eur exportu generuje 14 000 pracovných miest pre našich ľudí. Keďže poľnohospodársko-potravinársky vývoz EÚ vzrástol za rok 2015 o 5,7 %, môžem s istotou povedať, že sme udržali pracovné miesta vo vidieckych oblastiach.

Veľký svetový trh

Podľa odhadu do roku 2030 vstúpi do globálnej strednej triedy každý rok 150 miliónov ľudí. Tento masívny rast dostupných príjmov bude mať za následok významné zmeny stravovacích modelov – rodiny budú vyžadovať lepšiu kvalitu a viac výživných potravín na svojich stoloch.

Jedno zo siedmich pracovných miest v EÚ závisí od exportu. Vývozy vytvárajú príležitosti pre každého, kvalifikovaných aj menej kvalifikovaných. A všetko sú to dobré pracovné miesta! Platy sú tu v priemere lepšie ako vo zvyšku ekonomiky. Vývoz stojí za významnou časťou pracovných príležitostí v takmer všetkých krajinách Únie. Pritom viac ako 16 % Európanov na pracovných pozíciách súvisiacich s vývozom žije v inej európskej krajine, než do ktorej sa konečný produkt alebo služba vyvážajú. Toto je jednoznačný prínos nášho spoločného trhu. A európsky vývoz stimuluje aj 19 miliónov pracovných miest mimo EÚ. Takže to, čo je dobré pre Európu, je tiež dobré pre našich obchodných partnerov.

Phil Hogan, eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(Z vystúpenia na podujatí Food Drink Europe, Brusel, november 2016)

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK