Slováci sú voči súkromnému podnikaniu skeptickí

Autor FM február 2017 -

Súkromné podnikanie na Slovensku stále nie je vnímané úplne pozitívne. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry GfK pre spoločnosť Amway. Okrem Slovenska sa do prieskumu zapojilo ďalších 44 krajín sveta.

Podiel ľudí, ktorí vnímajú pozitívne možnosť podnikať, sa na Slovensku zvýšil na 58 %, čo je o 3 % viac ako v roku 2015. Slováci sú v tejto otázke napriek tomu veľmi negatívni v porovnaní s ostatnými krajinami. V rámci Európskej únie je priemerný podiel ľudí, ktorí sa pozitívne pozerajú na súkromné podnikanie, na úrovni 74 %. Napríklad v Českej republike to je 72 %. Slovensko sa celkovo radí zo všetkých 45 skúmaných krajín až na 43. miesto; negatívnejšie vnímajú podnikanie už iba v Rumunsku a Turecku.

V rámci EÚ je podnikanie obľúbené v Škandinávii, ale tiež napríklad v Estónsku, Lotyšsku, vo Švajčiarsku či v Holandsku. Pozitívne vnímanie podnikania v týchto krajinách uvádza okolo 90 % ľudí.
Rovnako ako vo väčšine krajín, aj na Slovensku vnímajú podnikanie pozitívnejšie mladší ľudia. Ľudia pod 35 rokov výrazne vybočujú zo slovenského priemeru, 71 % z nich vníma podnikanie pozitívne. Naopak, medzi staršími, 50-ročnými, má podnikanie dobrú reputáciu iba u 43 % respondentov.

Podnikateľský potenciál

Prieskum sa zameral tiež na podnikateľský potenciál, teda na percento ľudí, ktorí si dokážu predstaviť štart vlastného podnikania. Na Slovensku je tento podiel 31 %, čo je 8 bodov pod priemerom Európskej únie. Nižší potenciál majú v Európe napríklad Rakúšania (29 %), Nemci (27 %) či Bulhari (24 %).

Ešte výraznejšie Slovensko v potenciáli zaostáva za krajinami mimo Európy. Napríklad v USA je potenciál 51 % a vo Vietname 58 %. Podnikateľský potenciál pritom na Slovensku pomerne stagnuje, drží sa dlhodobo okolo 30 % bez výraznejšieho nárastu.

Slováci sú pesimisti, aj keď ide o budúcnosť podnikania. Väčšina z nich si myslí, že podnikateľov bude skôr ubúdať alebo ich bude rovnaký počet ako dnes. Iba 19 % si myslí, že podnikateľov bude za päť rokov viac. Pesimistickejší v tejto otázke boli iba respondenti v Maďarsku a v Turecku.

Pokiaľ ide o motívy k začatiu vlastného podnikania, Slovákov najviac priťahuje nezávislosť od zamestnávateľa (44 %) a až potom ich motivuje predstava ďalšieho finančného príjmu (36 %). Pre 32 % je následne dôležitá sebarealizácia a naplnenie vlastných nápadov.

Prieskum bol zrealizovaný agentúrou GfK pre spoločnosť Amway v 45 krajinách sveta na vzorke 50 861 respondentov. Viac informácií o prieskume môžete nájsť na http://news.amway.sk/ager/.

FM

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK