Ekonomika

Lídri veľkého biznisu musia prehodnotiť svoj prístup; žiaduci je návrat k étosu podnikania ako riešeniu problémov a zlepšovania životov ľudí.

Trumpova politika typu „America first” je v mnohých ohľadoch odklonom od zahraničnej politiky, ktorú viedli USA v posledných osemdesiatich rokoch.

Európska komisia predložila návrh Európskeho piliera sociálnych práv. Jeho 20 zásad rieši o. i. ochranu pracovných miest, sociálne štandardy či minimálnu mzdu.

Už v tomto roku má padnúť rozhodnutie o umiestnení gigantickej továrne, vyrábajúcej elektromobily pre európsky trh.

Investori majú podľa prieskumu väčšiu chuť investovať peniaze vo Veľkej Británii ako pred rokom – a to isté platí aj o Nemecku.

Nedávno schválená koncepcia navrhuje o. i. viac tam prezentovať Slovensko a zvážiť vytvorenie PZO zameraného na Áziu.

Internetová ekonomika vytvára u nás 4 až 5 % celkového obratu všetkých firiem a jej objem sa približuje 10 miliardám eur.

Slovenská akadémia vied pripravuje štúdie, ktoré umožnia štátnej a ekonomickej sfére lepšie sa pripraviť na rôzne scenáre odchodu Veľkej Británie z EÚ.

Zahraniční investori pôsobiaci na Slovensku považujú našu krajinu za druhú najatraktívnejšiu v regióne, hneď po Českej republike.

Mnohí nezamestnaní sú aj nezamestnateľní, preto bude treba dovážať kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.