Energetika

Náhrada fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE) je nielen žiaducou politickou ambíciou, ale aj technicky realizovateľnou výzvou pre priemysel EÚ.

Spoločnosť VUNAR, a. s., vznikla transformáciou pôvodného Výskumného ústavu náradia v Nových Zámkoch a v súčasnosti je privátnou výskumnou organizáciou s globálnou pôsobnosťou.

Máme tu celospoločenskú objednávku pod názvom Dekarbonizácia energetického systému EÚ. Tento proces vytvára sériu výziev v oblasti vedeckej, spoločenskej a komerčnej.

Dnes je už bežnou súčasťou firemných priestorov, a to nielen vo výškových budovách, kde otváraniu okien bránia technologické a bezpečnostné pravidlá.

Jeho atraktivita rastie a pozornosť investorov sa čím ďalej tým viac sústreďuje práve na tento ľahký alkalický kov.

Tepelné čerpadlá dokážu výrazne znížiť účty za vykurovanie, nedajú sa však využiť všade.

Ceny za teplo radikálne stúpnu. ÚRSO totiž teplárom, ako jediným, povolil nakupovať plyn na komoditnej burze. Za reálne ceny.

Na začiatku úvah o stave a perspektívach našej energetiky musia byť základné fakty a skutočnosti. To je najlepšie východisko k diskusii o tejto dôležitej hospodárskej téme.

Energetický systém Európskej únie je predmetom rozsiahlej rekonštrukcie. Týka sa to tak oblasti výroby energie, ako aj jej distribúcie a spotreby.

Slovenskí organizátori sa osvedčili a po minulom úspešnom ročníku im EÚ opäť zverila usporiadanie tejto prestížnej akcie. Uskutočnila sa v Bratislave 29. novembra - 1. decembra 2017.

Strana 1 z 2

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK