Filantropia

Skupina UniCredit vytvorila a rozvíja vlastný podporný program, orientovaný na subjekty neziskového sektora.

Každoročná akcia v znamení ružovej farby podporí dobrú vec.

Daňovníci majú možnosť aj tento rok darovať 1, 2 alebo 3 % zo svojich daní subjektom uvedeným v zozname prijímateľov.

Vplyv firiem vo svete je čoraz väčší a dôvera ľudí v ne rastie, zatiaľ čo politikom veria stále menej. Dôvodom je aj to, že čoraz viac spoločností na svete sa s vedomím svojej spoločenskej zodpovednosti zameriava na budovanie dôvery verejnosti.

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK