Podnikanie

70 % spoločností z brandže bude zvažovať, či im umelá inteligencia ponúka trhové príležitosti. Všímajú si najmä možnosti autonómnych áut, ale vidia aj sociálne riziká.

V zamestnaní strávime denne množstvo hodín. Za ten čas sa vyskytnú rôzne situácie, a tak je užitočné mať uzavretú vhodnú poistnú ochranu.

Ako čo najlepšie zabezpečiť predajne, kancelárie či sklady pred neželanou „návštevou“.

Hovorí sa tomu e-Government a Slovensko nechce byť pozadu: úradné rozhodnutia vám budú chodiť na mail.

Technická univerzita pomohla „odštartovať“ už desiatkam inovatívnych malých firiem.

V máji 2018 nadobudne účinnosť smernica GDPR o zmenách v spracovávaní osobných údajov. Hovorí o nej Václav Petrželka, regionálny account manažér Trend Micro pre ČR a Slovensko.

Logistický manažér Bernhard Simon a strategický expert Phil Winters hovoria o customer intelligence - ako lepšie spoznať zákazníka a neprísť oňho.

Tak ju teda konečne poistite! O trendoch na poistnom trhu hovorí riaditeľ spoločnosti RENOMIA Martin Michal.

Lídri veľkého biznisu musia prehodnotiť svoj prístup; žiaduci je návrat k étosu podnikania ako riešeniu problémov a zlepšovania životov ľudí.

Digitalizácia môže zbaviť firemné kancelárie stohov papiera.