Pixel Federation: scale-up, ktorý chce zarobiť miliardu

Autor SAPIE apríl 2017 -

Start-up je dobrý, scale-up ešte lepší. Zažil to aj Šimon Šicko, ktorého firma až na piaty pokus našla správny model a jej tržby potom rástli raketovo; dnes presahujú 15 miliónov eur.

Podľa definície OECD, scale-up je rýchlo rastúca firma s priemerným rastom počtu zamestnancov alebo obratu, ktorý je väčší ako 20 % ročne, a to v intervale aspoň troch rokov, pričom na začiatku tohto obdobia musí mať viac ako 10 zamestnancov.

Pixel Federation je typický príklad tejto kategórie firiem: z nulového výsledku za rok 2009 narástli jej tržby do roku 2014 po takmer konvexnej krivke na 13,8 milióna eur. Potom bol rast nižší ako 20 %, hoci tiež slušný.

Podnikateľské myslenie a vytrvalosť

Podľa Šimona Šicka, jednej z hlavných postáv firmy, je na vznik scale-upu potrebná vhodná súhra okolností a zakladatelia musia mať silné podnikateľské myslenie. Šimon je presvedčený, že pretrvá taká firma, ktorá má silnú víziu. V Pixel Federation našli jej zakladatelia niečo, čo robili radi a boli pre to ochotní obetovať veľa vecí. V roku 2007, keď firmu založili, nebol ešte taký populárny termín „start-up“, ale oni vedeli, že musia od začiatku vytvárať zisk. Neuspeli päťkrát, kým našli ten správny model pre svoj biznis.

s.sicko 1Šimon Šicko

Na to, aby sa firma dostala do fázy scale-upu alebo bola schopná získať financovanie, sú podľa Š. Šicka kľúčové tri kritériá:
1. beta verzia produktu
2. marketingová stratégia a zrejmí zákazníci,
3. pochopenie KPI (key performance indicators).

Miliardovým jednorožcom do 20 rokov

Prístup k podnikaniu môže byť podľa Šimona rôzny. Napríklad Facebook je považovaný za „jednorožca“ , kým Pixel sa považuje za „švába“ – tvora, ktorý prežije aj atómový výbuch. Je nastavený na „pomalší“ scale-up v porovnaní so scale-upovými fimami v Silicon Valley. Plán však je stať sa jednorožcom za 20 rokov, prezrádza Šimon Šicko. Pripomeňme, že pod pojmom jednorožec sa v investorskom svete rozumie ten vzácny typ firmy (tak ako jednorožec je veľmi vzácne zviera), ktorého trhová hodnota rýchlo vyletí z ničoho na desaťciferné číslo, teda na viac ako miliardu dolárov.

Zamestnanci majú byť výkonní, informovaní a nadšení

Pokiaľ ide o firemnú kultúru, Pixel Federation sa riadi systémom kaizen. Vízia a stratégia sú podľa Šimona pre firemnú kultúru kľúčové. „Vždy je dôležité identifikovať, čo robíme a prečo to robíme, a to sa musí jasne komunikovať zamestnancom,“ približuje. „V Pixeli máme niekoľko oddelení a sme hrdí, že sme jeden tím. Naše motto je: ,hráči hráčom’, čo znamená, že vytvárame produkty tak, ako by sme ich robili pre seba.“

Firma sa snaží zachovať si pôvodného ducha. S rastúcim počtom zamestnancov to predstavuje výzvu, ale pomáhajú jej s tým špičkoví externí poradcovia. Zároveň je tu problém, že pri raste počtu zamestnancov by mohlo nastať zníženie produktivity, hoci v číslach sa to dosť ťažko vykazuje. Pixel Federation nemá problém s kapitálom, ale pociťuje nedostatok kvalifikovaných ľudí. Preto úzko spolupracuje s Univerzitou pre aplikované vedy FH Technikum vo Viedni – s jej profesormi aj študentmi. A so slovenskými školami? Podľa Šimona s nimi neboli dobré skúsenosti. Tvrdí, že na to, aby vznikla lepšia spolupráca slovenských univerzít s firmami, musí sa v nich uskutočniť generačná výmena.

PD/MK

(Spracované podľa štúdie Scale-up Study for Slovakia – the Fast Growing Firms of the Internet Age, ktorú vydala Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku – SAPIE)

 Tržby Pixel Federation

rsz pixel federation graf 1

Zdroj: Finstat

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK