Príde Tesla vyrábať autá aj na Slovensko?

Autor Peter Kellich, Andrej Krokoš apríl 2017 -

Už v tomto roku má padnúť rozhodnutie o umiestnení gigantickej továrne, vyrábajúcej elektromobily pre európsky trh.

V nedávnom liste akcionárom Tesla Motors oznámila, že o umiestnení svojich gigafabrík číslo 3 a 4 a možno aj 5 sa rozhodne v roku 2017. Jedna z nich (vyrábajúca oba typy a batérie) bude umiestnená v Európe, ako už skôr informoval šéf spoločnosti Elon Musk.

Stredná Európa má veľa výhod

Odôvodnene možno očakávať, že gigatováreň by sa mohla nachádzať v regióne strednej a východnej Európy, a to z mnohých dôvodov. Sú tu:

– etablovaná základňa subdodávateľov,

– priaznivé daňové prostredie,

– vhodná vzdialenosť ku kľúčovým európskym trhom,

– stabilné politické prostredie,

– nízke náklady na pracovnú silu.

Toto rozhodnutie by mohli ovplyvniť aj nedávno objavené ložiská lítia v Českej republike, ktoré sú najväčšie v Európe. Či sa už Tesla rozhodne pre Slovensko alebo pre inú krajinu strednej a východnej Európy, európska veľkofabrika bude v každom prípade predstavovať obrovskú príležitosť pre dodávateľov automobilových komponentov, ktorí pôsobia na Slovensku.

Peter Kellich, Andrej Krokoš

Euler Hermes SK

(Zverejnené v rámci prezentácie Automotive Industry – Slovakia)

elon muskElon Musk