Kamery pre priemysel

Autor VN máj 2017 -

Moderné snímacie prístroje pomáhajú vizuálne kontrolovať výrobné procesy.

Nové modely termálnych sieťových kamier a kamier s teplotným alarmom Axis XF40-Q2901 a XF60-Q2901 umožňujú prevádzkovateľom výrobných závodov monitorovať vzdialené, neprístupné a citlivé oblasti. Pomáhajú vizuálne kontrolovať a overovať, či funkcie a procesy prebiehajú správne, a poskytujú vzdialenú pomoc pri vykonávaní pravidelnej údržby.

Majú aj ochranu proti výbuchu. V prípade potreby je vďaka nim možné rýchlo reagovať a chrániť zamestnancov, výrobné zariadenia a infraštruktúru. Kamery sa bez problémov integrujú do architektúr získavania dát (SCADA)
s doplnením o termálnu technológiu.

VN