OLAF v boji proti colným podvodom

Autor DT jún 2017 -
Spoločná inšpekcia s francúzskymi colníkmi v Dunkerque Spoločná inšpekcia s francúzskymi colníkmi v Dunkerque

Import "fejkov", pašovanie cigariet, skresľovanie ceny tovaru, fiktívne dovozy rýchlo miznúcich firiem. S tým všetkým bojuje európsky Úrad pre boj proti podvodom OLAF. Pozrite sa na konkrétne prípady.

V kontexte čoraz viac prepojených globálnych trhov, s medzinárodnými tokmi tovaru a kapitálu, hrá OLAF dôležitú úlohu v predchádzaní a boji proti podvodom poškodzujúcim príjmy EÚ. Ide predovšetkým o colnú oblasť.

Spoločné colné operácie

OLAF (Office européen de Lutte Anti-Fraude) koordinuje širokú škálu spoločných colných operácií (JCO), zahŕňajúcich aj ďalších európskych i medzinárodných operatívnych partnerov. Ide o cielené akcie s obmedzeným trvaním – zásahy proti podvodom či pašovaniu citlivého tovaru. Týkajú sa najmä určitých dobre známych špecifických tovarov a obchodných trás. Vlani úrad spoluorganizoval alebo podporil 12 takýchto úspešných operácií. Priamo financoval štyri, organizované v spolupráci s členskými štátmi – Estónskom, Fínskom, Gréckom a Holandskom.

Operácia Magnum: Akcia na regionálnej úrovni bola zameraná na pašovanie tabakových výrobkov prepravovaných do EÚ cez Bielorusko, Ukrajinu a Rusko. Viedli ju estónska colná správa a OLAF, za spoluúčasti ďalších piatich členských štátov EÚ. Výsledkom bolo zadržanie približne 11 miliónov cigariet.

Operácia Warehouse III: Bola zameraná na pašovanie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ako sú minerálne oleje a palivá, vrátane použitia režimov pozastavenia cla a daní na podvodné činnosti. Riadila ju Stála operačná koordinačná jednotka OLAF-u v Bruseli spolu s fínskou colnou správou, za spoluúčasti 26 členských štátov EÚ a podpory Europolu. Výsledkom bolo o. i. zabavenie niekoľkých tisíc litrov nafty.

Operácia Orion: Tu bol predmetom záujmu tovar z tretích krajín prepustený do voľného obehu s využitím colného postupu 42. Koordinátormi boli grécka colná správa a OLAF, spolupracovali colné a daňové orgány 23 členských štátov. Práca Stálej operačnej koordinačnej jednotky OLAF-u, styčných dôstojníkov a zástupcov Europolu viedla k odhaleniu viacerých prípadov podhodnotenia a nesprávnej klasifikácie tovaru pri dovoze, ako aj radu obchodníkov, ktorí „zmizli“ s cieľom vyhnúť sa colným povinnostiam a plateniu DPH.

Operácia Wafers: Sledovali sa falšované polovodiče dovezené do EÚ z Číny a Hongkongu poštou alebo expresnou kuriérskou službou. Koordinátormi boli holandské colné úrady a OLAF za spoluúčasti 12 členských štátov, podpory Europolu a v úzkej spolupráci s priemyslom. Zadržali niekoľko stoviek tisíc falošných polovodičov, ako aj falzifikátov iných produktov.

Skreslené príjmy, vymenené kontajnery, neexistujúce továrne

Realitou je, že európske úrady sa dnes stretávajú s existenciou komplexných nadnárodných schém obchádzania colných povinností, riadených zločineckými sieťami. Obzvlášť ziskovou oblasťou je vyhýbanie sa antidumpingovým a antisubvenčným poplatkom. Podvodníci nesprávne uvádzajú typ výrobku pri dovoze alebo tvrdia, že pochádza z iných krajín, ako je skutočnosť – s cieľom využiť preferenčné tarify. Môžu to dosiahnuť napríklad výmenou kontajnerov na ceste do Európy a poskytnutím falošných súborov dokumentov, v zložitejších prípadoch aj zriadením fingovaných tovární, ktoré údajne vyrábajú predmetné položky.

Vyšetrovatelia OLAF-u v posledných rokoch čelia čoraz zložitejším prípadom podvodov – väčšinou podhodnocovacích – ktoré páchajú vysoko organizované medzinárodné zločinecké gangy. No colné podvody sa nie vždy týkajú podhodnotenia tovaru. Dôležitou oblasťou práce OLAF-u je aj boj proti pašovaniu falošných výrobkov. V tomto prípade nejde už len o ochranu rozpočtu EÚ, ale v širšom význame aj o zdravie európskych občanov.

Prípad roka: falošné ložiská z Číny

Vyšetrovatelia OLAF-u v roku 2016 preverovali systém, v rámci ktorého si colné orgány viacerých krajín vymieňajú správy o rizikových informáciách. Všimli si, že české úrady signalizovali zadržanie falošných guľkových ložísk dovezených z Číny. Na základe toho vydali varovanie pre všetky členské štáty.

Čoskoro aj francúzski colníci informovali o troch kontajneroch obsahujúcich 21 ton falšovaných ložísk určených pre spoločnosť v Španielsku. Následná kontrola v tejto spoločnosti viedla k zabaveniu ďalších viac ako 3 ton falošných ložísk. No práca úradu sa tu neskončila. Jeho vyšetrovatelia ďalej zistili, že spomenutá čínska spoločnosť sa javí ako aktívna a vo svojom nezákonnom obchode s falšovanými ložiskami pokračuje. OLAF prostredníctvom svojho styčného úradníka v Číne požiadal tamojšie orgány o preverenie tejto konkrétnej spoločnosti; o informácie podobne požiadal aj v Hongkongu. Vyšetrovania stále prebiehajú.

Rok v číslach

OLAF v roku 2016:

- uzavrel 272 prípadov a otvoril 219 nových, a to napriek znižovaniu počtu zamestnancov;

- vydal 346 odporúčaní členským štátom a orgánom EÚ, čo umožní vrátiť do rozpočtu EÚ 631 miliónov € a pomôže priviesť podvodníkov pred spravodlivosť;

- podarilo sa mu skrátiť čas vyšetrovaní – boli uzavreté v priemere do 18,9 mesiaca, čo je nový rekord.

DT/ OLAF Report 2016