Firemné úverovanie sa prebudilo

Autor VN/PB jún 2017 -
Firemné úverovanie sa prebudilo Pixabay

Naša ekonomika je na tom dobre – firmy viac investujú, banky ochotne požičiavajú. Ktoré odvetvia si požičiavajú najviac?

Vďaka rastu ekonomiky a relatívne stabilnému makroekonomickému prostrediu začali firmy viac investovať. Podľa najaktuálnejších údajov Národnej banky Slovenska za posledný rok vzrástol objem poskytnutých podnikateľských úverov najviac za posledných päť rokov. Nefinančné spoločnosti mali od bánk ku koncu apríla požičaných spolu vyše 17 miliárd eur.

Ekonomike sa darí, aj ECB prikladá pod kotol

V rokoch 2012 až 2014 eurové úvery poskytnuté tuzemským nefinančným spoločnostiam medziročne klesali. Následne od roku 2015 nabehli na rastovú trajektóriu. „Podpisuje sa pod to zlepšujúci sa ekonomický vývoj a taktiež nízke úrokové sadzby z úverových produktov,“ hodnotí analytička Poštovej banky Jana Glasová. „Pozitívny vývoj v slovenskej ekonomike a v krajinách, ktoré sú našimi hlavnými obchodnými partnermi, podnecuje rast domáceho aj zahraničného dopytu. Tým sú vytvárané podmienky pre rast výroby aj exportnej výkonnosti našich podnikov,“ vysvetľuje. Firmy sú následne motivované k zvyšovaniu výroby a kapacít, k zavádzaniu nových technológii alebo k modernizácií výrobných procesov.

Nielen v domácnostiach, ale aj v podnikateľskej sfére sa väčšie investície často bez úveru nezaobídu. Rast objemu úverov nefinančným spoločnostiam navyše podnecujú aj nízke úrokové sadzby.

Vývoj objemu poskytnutých podnikateľských úverov

rsz graf 1 1Zdroj: NBS, prepočty PaBk

K oživeniu prispieva aj politika Európskej centrálnej banky v oblasti dlhodobých úrokových sadzieb. Snaží sa ich znížiť predovšetkým v segmente podnikateľských úverov. Touto politikou chce zvýšiť dopyt po nových úveroch na zvýšenie dlhodobých investícií s vyššou pridanou hodnotou. Podnikatelia to vnímajú pozitívne a berú si viac úverov od bánk.

Úvery na prevádzku aj investície

K celkovému nárastu objemu poskytnutých úverov za posledný rok prispel najmä dopyt po investičných úveroch. Ich objem dosiahol ku koncu apríla vyše 7,2 miliárd eur. Stabilne je silný záujem aj o prevádzkové financovanie – prečerpanie účtu či revolvingové úvery.

Úlohou bánk je ponúknuť firmám komplexné riešenia vychádzajúce z ich potrieb. Financovanie prevádzkových potrieb je totiž pre nich rovnako dôležité ako financovanie investícií. „Vidíme narastajúcu potrebu po obchodnom financovaní, čo považujeme za jeden z perspektívnych segmentov. Toto si však vyžaduje individuálny prístup a ponuku flexibilných riešení,“ dopĺňa riaditeľ korporátneho bankovníctva Poštovej banky Igor Nemečkay.

Najviac si požičiavajú developeri a priemysel

Najväčší objem peňazí majú z bánk požičané firmy pôsobiace v oblasti nehnuteľností – najmä developeri. Ide až o pätinu z celkového 17-miliardového balíka firemných úverov, teda o vyše 3,4 miliardy eur. Podobne veľký balík, takmer 3,1 miliardy eur, čerpajú firmy z oblasti priemyselnej výroby. Samozrejme, medzi odvetviami sú také, ktoré sú menej investične náročné, iné zasa viac. Realitný trh a nehnuteľnosti patria medzi tie, ktoré sú vyžadujú nemalé investície, čo vidno aj z ich podielu na úveroch. Podobne je na tom priemysel, kde si vyššie finančné náklady vyžiada často modernizácia, rozširovanie výroby, zavádzanie nových produktov a technológií.

Úvery potrebujú aj podniky s potrebou vysokého prevádzkového financovania – tie, čo majú dlhú splatnosť pohľadávok a vysoký objem zásob. Príkladom sú distribútori zdravotníckych potrieb alebo sezónne biznisy, akými sú napr. lyžiarske strediská.

Ktoré odvetvia čerpajú najviac úverov

rsz graf 2 1Zdroj: NBS, prepočty PaBk (stav k 4/2017)

Priestor na rozvoj

Podnikateľské prostredie je dnes v dobrej kondícií a má priestor na rozvoj. „Predpokladáme, že bude rásť aj dopyt po korporátnych úveroch. V prípade niektorých odvetví, ako je napríklad stavebníctvo, predpokladáme mierne zníženie rastu,“  odhaduje I. Nemečkay. „Na druhej strane, priemysel typu automotive bude v najbližších rokoch stále prinášať zaujímavý priestor na financovanie,“ dodáva.

Odborníci sa zhodujú, že korporátne bankovníctvo bude v najbližších rokoch čeliť novým trendom. Spomedzi bánk v ňom budú úspešné tie, ktoré nielen dokážu odolávať konkurencii, ale najmä, budú schopné prinášať klientom požadované riešenia.

VN/PB