V slovenských firmách je 10 miliárd € z daňových rajov

Autor Petra Štěpánová jún 2017 -

Z celkového objemu kapitálu všetkých akcioviek a sro-čiek sa dá takmer tretina priradiť zahraničným investorom, ďalšia 1/3 má nejasný pôvod.

Sumárny objem základného imania spoločností v SR je približne 72,4 miliardy eur. Z toho 14 percent, teda asi 10,2 mld. € pochádza od firiem so sídlom v niektorom z daňových rajov. Zároveň je to takmer polovica celkového zahraničného kapitálu upísaného v základnom imaní tunajších spoločností. Dáta vyplývajú z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.

Aktuálne (jún 2017) na Slovensku podniká 252 584 kapitálových spoločností, teda spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností. „Slovenské subjekty ovládajú kapitál vo výške 24,3 miliardy eur, čiže tretinu z celkového základného kapitálu firiem. Imanie slovenských podnikov pochádzajúce zo zahraničia má podobný objem – 21,3 miliardy eur,“ konštatoval riaditeľ Bisnode pre ČR a Slovensko Jiří Skopový. Pozoruhodné je, že až 37 percent objemu zahraničného kapitálu investovaného v základnom imaní slovenských firiem má neznámeho majiteľa. Ide o 26,7 miliardy eur.

Petra Štěpánová, Bisnode

Pôvod ZI v slovenských firmách 

(mil. €)

Celkový objem ZI v slovenských firmách

72 372,9

Z toho:

A) kapitál zo Slovenska

24 345,5

B) kapitál zo zahraničia

21 287,9

Z toho: kapitál z daňových rajov

10 230,4

C) Základný kapitál, kde sa nedá určiť vlastník

26 739,5

Zdroj: Bisnode. Počet kapitálových spoločností = 252 584