Milión Európanov podpísalo petíciu proti herbicídu glyfozátu

Autor Zastúpenie Európskej komisie v SR október 2017 -
Milión Európanov podpísalo petíciu proti herbicídu glyfozátu Pixabay

Európsky parlament zareagoval a vyzval na obmedzenie jeho využívania až po konečný zákaz v roku 2022. Organizátori petície tvrdia, že glyfozát sa u ľudí spája s rakovinou a škodí prostrediu.

Európska komisia dostala 6. októbra úspešnú petíciu k ďalšej, už štvrtej takto podporenej občianskej iniciatíve. Zástupcovia združenia Stop glyfozátu v rámci iniciatívy Komisiu vyzvali, aby v celej EÚ prostredníctvom členských štátov presadila zákaz glyfozátu a tiež zreformovala postup schvaľovania pesticídov. Mala by tiež stanoviť záväzné ciele týkajúce sa znižovania ich používania. Podľa združenia sa vystavenie herbicídom na báze glyfozátu spája u ľudí s rakovinou a prípravok vedie k degradácii ekosystémov. Iniciatívu podpísalo spolu 1,07 milióna občanov z 22 členských krajín EÚ. Nezapojili sa Slovensko, ČR, Estónsko, Rumunsko, Portugalsko a Veľká Británia.

Ťaženie s petíciou na Brusel

Europoslanci na rokovaní 24. októbra odmietli návrh Európskej komisie na desaťročné obnovenie autorizácie pre využívanie kontroverzného herbicídu. Namiesto toho navrhuli uvedený postup - prípravu plánu, ktorý by postupne obmedzoval využívanie glyfozátu v EÚ. Na jeho začiatku by mal byť zákaz využívania látky individuálnymi spotrebiteľmi, napríklad záhradkármi. V momente, keď budú k dispozícii efektívne biologické alternatívy v rámci systému integrovanej ochrany proti škodcom, by mali od využívania glyfozátu upustiť aj poľnohospodári. Podľa uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 355 (za): 204 (proti): 111 (zdržalo sa), by mal byť glyfozát úplne zakázaný k 15. decembru 2022.

Proces posudzovania rizík poznačila polemika, v rámci ktorej Medzinárodná agentúra OSN na výskum rakoviny (IARC) na jednej strane a  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska chemická agentúra (ECHA) na strane druhej dospeli k odlišným záverom týkajúcim sa jeho bezpečnosti. Dôveryhodnosť niektorých štúdií, na ktoré sa pri posudzovaní bezpečnosti glyfozátu odvolávajú EFSA a ECHA, bola navyše spochybnená uniknutými internými dokumentmi spoločnosti Monsanto. Tá je výrobcom prostriedku Roundup, ktorého účinnou látkou je glyfozát. Proces autorizácie účinných látok pesticídov vrátane vedeckého hodnotenia ich zložiek by mal byť podľa poslancov založený len na publikovaných, odborne recenzovaných a nezávislých štúdiách, ktoré dali vypracovať príslušné verejné orgány, nie výrobcovia. Európsky parlament v tejto súvislosti žiada navýšenie zdrojov agentúr EFSA a ECHA tak, aby mohli zadávať nezávislé vedecké štúdie.

Ako je zrejmé, občianska iniciatíva je účinným nástrojom, ako možno už z úrovne občana ovplyvňovať európsku politiku a legislatívu. Na to, aby sa Európska komisia začala nejakou petíciou zaoberať, je potrebných aspoň 1 milión podpisov od občanov aspoň zo 7 členských krajín.

ZEK/NP

Viac na https://stopglyphosate.org