Európska energetická konferencia SET Plan bola opäť na Slovensku

Autor TM november 2017 -
Európska energetická konferencia SET Plan bola opäť na Slovensku PBY

Slovenskí organizátori sa osvedčili a po minulom úspešnom ročníku im EÚ opäť zverila usporiadanie tejto prestížnej akcie. Uskutočnila sa v Bratislave 29. novembra - 1. decembra 2017.

Jubilejný desiaty ročník tejto najväčšej energetickej konferencie v EÚ bol po druhýkrát spojený so slovenskou konferenciou regionálneho významu CEEC (Stredoeurópska energetická konferencia). Konferencie zhodnotili pokrok v energetickej tranzícii dosiahnutý v poslednom desaťročí a kľúčovú úlohu, ktorú zohráva tzv. SET plán (plán Strategických Energetických Technológií) ako technologický pilier energetickej politiky EÚ. Ťažiskovou témou bol pokrok v budovaní Energetickej únie s osobitným zameraním na jej úlohu pri výskume a inováciách (R&D).

Aká je úloha inovatívnych nízkouhlíkových technológií pri zvyšovaní európskej konkurencieschopnosti? Aký sme dosiahli pokrok vo vývoji nových technológií a inteligentných (smart) energetických systémov? Dokážeme využívať energiu efektívne a sme pripravení na narastajúci podiel obnoviteľných zdrojov v členských štátoch EÚ? Okrem týchto otázok konferencia ukázala aj trendy v elektromobilite, bezpečnom využívaní jadrovej energie, skladovaní energie a ďalších aspektoch transformácie energetického systému EÚ. Osobitne sa venovala úlohe stredoeurópskych štátov a ich príspvku k realizácii cieľov energetickej únie a SET plánu.

Vystupujúcimi boli ministri, špičkoví zástupcovia ekonomických a odborných inštitúcií – európskych i globálnych, ako aj energetického biznisu. Tentoraz zo zdravotných dôvodov chýbal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorého zastúpil generálny riaditeš DG Energy Dominique Ristori. Organizátormi boli tradične Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Európska komisia. Záštitu tentoraz prebralo estónske predsedníctvo v Rade Európskej únie.

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK