Sme mentálne pripravení na masový výskyt autonómnych áut?

Autor Petra Tomová november 2017 -
Sme mentálne pripravení na masový výskyt autonómnych áut? Toyota

Stretávať na cestách autá bez šoférov a voziť sa v nich zrejme nebude pre ľudí len tak. Toyota to skúma v rámci niekoľkých projektov.

Výskumné centrum firmy Toyota pre bezpečnosť CSRC ohlásilo päť nových projektov, ktorých cieľom je lepšie pochopiť, ako vodiči využívajú a vnímajú vyspelé automobilové technológie vrátane systémov na podporu riadenia. Projekty realizované v spolupráci s piatimi americkými výskumnými inštitúciami spadajú do nového päťročného výskumného programu CSRC Next. Je pripravený na podporu informovanosti a bezpečného prechodu na mobilitu budúcnosti.

Novovznikajúce automobilové technológie vrátane systémov na podporu riadenia sú významným prísľubom k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti. Avšak stále tu zostávajú dôležité otázky týkajúce sa správneho spôsobu interakcie s vodičmi a toho, ako vodičov naučiť tieto technológie bezpečne využívať.

Štyri z uvedených piatich výskumných projektov sa zamerajú na celospoločenské prijatie technológií a ich výstupom budú dáta podložené poznatkami o ich využívaní. Tie môžu pomôcť k účinnému začleneniu týchto technológií, podporiť bezpečnejšie jazdné návyky a ponúknuť možné protiopatrenia voči nebezpečnému spôsobu jazdy.

„Vývoj vyspelých automobilových technológií niekedy postupuje tak rýchlo, že mnohí ľudia nestíhajú plne doceniť ich schopnosti. A preto je dôležité určiť, ako vodiči tieto novovznikajúce systémy vnímajú a reálne používajú,“ uviedol Chuck Gulash, riaditeľ centra CSRC. „Veríme, že vďaka spolupráci s partnerskými inštitúciami a otvorenému zdieľaniu našich poznatkov so širšou automobilovou aj technologickou komunitou a vládnymi i nevládnymi organizáciami napomôžeme k celospoločenskému prijatiu týchto nových a sľubných technológií,“ dodal.

Zmienená pätica výskumných projektov zapojí aj univerzitu George Mason University, neziskovú organizáciou Rockville Institute, Washingtonskú univerzitu, Inštitút pre výskum dopravy Michiganskej univerzity (UMTRI) a Štátnu univerzitu v San Franciscu.

Dátové výstupy z jednotlivých projektov si budú uvedené inštitúcie v záujme urýchlenia výskumu vzájomne vymieňať, pričom výsledky budú zverejňované s cieľom posilniť bezpečnosť naprieč celým automobilovým odvetvím.

Projektová fáza CSRC Next, spustená v máji 2017, stavia na päťročných poznatkoch centra CSRC s finančnou dotáciou 35 miliónov USD do výskumu vyspelých bezpečnostných technológií pre automobily. CSRC Next tiež podporuje prebiehajúce výskumné programy výskumného centra Toyota Research Institute (TRI) a Toyota Connected (TC) s cieľom urýchliť vývoj prepojených a autonómnych technológií a služieb na podporu riadenia.

 

Nové výskumné projekty CSRC Next

Projekt: Neuro-ergonomické hodnotenie vývoja mentálneho modelu budúcich technológií autonómneho riadenia

Cieľom tohto projektu je objektívne určiť (prostredníctvom neuro-ergonomických metód), aký je vplyv rôznych faktorov na vývoj mentálneho modelu a rozvoj vyspelých bezpečnostných technológií.

Spolupráca: George Mason University

Projekt: Vývoj mentálneho modelu budúcich technológií autonómneho riadenia v prostredí prirodzeného riadenia

Výstupom tohto projektu bude taxonómia vývoja mentálneho modelu pre technológie automobilovej bezpečnosti. Projekt v prostredí prirodzeného riadenia určí, ako užívatelia vyvíjajú a uchovávajú mentálne modely s tým, ako sa do vozidla začleňujú bezpečnostné technológie.
Spolupráca: Rockville Institute

Projekt: Účinnosť krátkodobých a dlhodobých vzdelávacích postupov na podporu účinnejšieho zmiernenia rizík a príslušných vodičských schopností súvisiacich s bezpečnosťou

Cieľom tohto projektu je pripraviť analytické modely, ktoré by zachytili a určili zmeny vo vodičských schopnostiach svedčiace o správaní znižujúcom mieru rizika, a ďalej vyhodnotiť účinnosť protiopatrení voči správaniu uchádzačov v súvislosti so znižovaním budúceho rizika.
Spolupráca: Washingtonská univerzita

Projekt: Zásady pre vývoj reálne doložených protiopatrení voči nebezpečnému spôsobu jazdy

Všeobecným cieľom tohto projektu je vytvoriť súbor zásad, ktorý by bolo možné použiť na podporu reálne doložených protiopatrení voči nebezpečnému spôsobu jazdy, vedúcich k trvalej zmene spôsobu správania vodičov. Realizácia projektu bude postavená na identifikácii východiskových obrazcov nebezpečného spôsobu jazdy (dnes aj do budúcnosti), identifikácii tých vlastností vodičov, ktoré prispievajú k rizikovému správaniu, a v neposlednom rade určovaní takých teórií zmeny správania, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou napomôžu k trvalej zmene.
Spolupráca: Inštitút pre výskum dopravy Michiganskej univerzity (UMTRI)

Projekt: Účinné podnety a správanie pre bezpečnosť jazdy v kontexte autonómneho riadenia

Tento projekt je overovacou štúdiou s cieľom ukázať, že je možné automaticky a bez námahy dosiahnuť zodpovedajúce správanie v súvislosti s vnímanými rizikami, a to na základe krátkej formy školenia spájajúceho podnety s dispozíciami adaptívneho správania.
Spolupráca: Štátna univerzita v San Franciscu

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK