CEO Fórum Slovensko 2019

Autor BS január 2019 -

CEO Fórum Slovensko je výnimočnou platformou, ktorá je určená pre generálnych riaditeľov a pre všetkých, ktorí sa chcú osobnostne a profesijne vzdelávať.

Je to interaktívny formát umožňujúci networking, výmenu skúseností a aktívne učenie sa. Tento rok sa podujatie uskutoční 12. – 13. februára 2019 v Bratislave a nesie sa v duchu hesla Krajina úspešných ľudí - 100 rokov úspešného biznisu v Česku a na Slovensku.

Na podujatí sa zúčastní vyše stopäťdesiat biznis lídrov, ktorí prinesú prezentácie a živé diskusie. Príspevky rečníkov predstavujú to najlepšie z praxe a sú prezentované takou formou, aby poznatky z nich každý účastník mohol aplikovať už na druhý deň. V exkluzívnom paneli prednášajúcich vás čaká takmer dvadsaťpäť rečníkov zo spoločností ako Sygic, Stock Slovensko, Karloff, METRO, Jaguar Land Rover, Starbucks, RegioJet, Zľavomat.sk a i.

Okrem iného sa môžete tešiť na množstvo panelových diskusií, prezentácií a diskusií pri okrúhlych stoloch. Súčasťou konferencie sú aj dva interaktívne workshopy – o tom, čo sa môže CEO naučiť od profesionálnej hĺbkovej potápačky, a o tom, ako sa vyhnúť syndrómu vyhorenia. V rámci prezentácií sa zoznámite s úspechmi slovenských a českých firiem, dozviete sa o stabilite verzus stereotype v dlhodobom zamestnaní, vplyve umelej inteligencie na svet biznisu, mileniáloch na pracovnom trhu a zistíte, prečo je značka kľúčom k srdciam zákazníkov.

Príďte sa pozrieť na novinky z rôznych oblastí podnikania a na prínos, ktorý priniesli do praxe. Naučte sa niečo nové, inšpirujte sa a získajte nové kontakty. Tešíme sa na stretnutie s Vami na podujatí CEO Fórum Slovensko.

BS

O spoločnosti EBCG

Spoločnosť EBCG bola založená v roku 2010 Romanom Slovincom a Štefanom Naďom a organizuje doma i v zahraničí medzinárodné strategické konferencie, fóra a odborné školenia. Ich cieľom je pomôcť klientom získať kvalitné obchodné informácie z prvej ruky a učiť sa od tých najlepších. EBCG zároveň propaguje Slovensko v zahraničí, pomáha mestu Bratislava v MICE cestovnom ruchu a dáva začínajúcim slovenským firmám priestor na zviditeľnenie sa. Na ich podujatia chodia rečniť predstavitelia najvýznamnejších slovenských a svetových firiem, no aj ľudia zo štátneho sektora. Roman Slovinec sa významne podieľal aj na založení a fungovaní klubu finančných riaditeľov CFO Club na Slovensku, ktorý je neziskovou platformou na výmenu informácií, znalostí a možnosťou nadväzovania neformálnych kontaktov z prostredia finančného sektora.

CEO Forum 2018 obr 2

CEO Forum 2017 obr 3

Snímky: EBCG

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK