Energetický manažment domu a domácnosti po novom a lepšie

Autor ZL február 2017 -

Cena energií je jednou z položiek domáceho rozpočtu, ktorú dokážeme naším správaním ovplyvniť.

Do slovenskej legislatívy sa postupne implementuje smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, ktorá ovplyvní aj poskytovanie informácií v oblasti merania spotreby tepla a rozpočítania nákladov na vykurovanie. Ukladá totiž povinnosť informovať spotrebiteľa o jeho spotrebe energií v kratších časových intervaloch, nielen raz ročne.

Majitelia bytov v každom bytovom dome s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2 a centrálnym zdrojom tepla musia mať od decembra nainštalované určené meradlá, prípadne pomerové rozdeľovače tepla, ktoré zobrazujú skutočnú spotrebu energie. Rovnako musia poskytovať informácie o histórii spotreby.

Meranie a sledovanie aj online

Predpokladom uvedomelého šetrenia energií je meranie a priebežné sledovanie spotreby. V slovenských domácnostiach sa najviac energie spotrebuje na kúrenie a ohrev vody. „V časoch rastúcich nákladov na energie je dôležité, aby bolo možné spotrebu presne merať a kontrolovať,“ skonštatovala Jana Machková, riaditeľka spoločnosti Ista Slovakia.

Upozornila však, že častejšie poskytovanie informácií o spotrebe je možné iba vtedy, ak budú bytové domy vybavené vhodnou technológiou – digitálnou alebo rádiovou. Pritom priebežné sledovanie spotreby energií konečným spotrebiteľom či správcom cez online služby je podľa nej v Európe štandardom.

Rádiové merače

Riešením (nielen) pre bytové domy môžu byť rádiové merače, umožňujúce diaľkový odpočet dát, bez vstupu do bytov. Údaje z takýchto meračov energií a vody sa odčítajú centrálne cez zbernicu dát a s využitím rádiovej siete prenesú do systému rozpočítania a na internetový portál. Všetci zainteresovaní tak môžu jednoducho monitorovať dennú spotrebu energií a stavy prístrojov cez svoje počítače či tablety.

V praxi sa potvrdilo, že používatelia, ktorí sú častejšie informovaní o spotrebe, pristupujú k využívaniu energie zodpovednejšie a sú viac motivovaní šetriť.

ZL