Ako sa zálohujú dáta so systémom True Image

Autor Zebra Systems október 2017 -

Produkt spoločnosti Acronis chráni celý IT podnikový systém na dve kliknutia a obsahuje aktívnu ochranu proti ransomware.

Jednoduché image zálohovanie znamená, že chránite všetky vaše dáta automaticky: operačný systém, programy, nastavenia, súbory aj zavádzací oddiel. Zálohovanie v tomto systéme sa urobí na dve kliknutia – a to na miestne disky, externé disky, NAS, do zdieľaných priečinkov alebo cloudu. Ďalšie kliknutie navyše zapája pokročilé technické možnosti. Dvojitú ochranu predstavuje zaistenie dostupnosti vašich záloh pre prípad obnovy ukladaním kópií lokálne aj off-site v Acronis Cloud Storage.

Aj mobilné a vzdialené zálohovanie

Mobilné zálohovanie sa týka dát v smartfónoch a tabletoch automaticky cez Wi-Fi na váš počítač, Mac alebo NAS zariadenia, prípadne priamo do Acronis Cloud Storage. Spravujte všetky zariadenia cez online dashboard pre dotykové obrazovky. Migrujte dáta z Androidu na iOS a zasa späť. Zálohovanie vzdialených počítačov sa uskutočňuje bezpečne a jednoducho.

Čoraz aktuálnejšie je zálohovanie dát na sociálnych sieťach. Chráňte svoje účty, fotky a ďalšie položky na Facebooku a Instagrame automaticky, pomocou prírastkového zálohovania.

Viac ako len zálohovanie

Výkonné funkcie a nástroje obsiahnuté v systéme možno využiť aj nad rámec zálohovania. Ide najmä o tieto funkcionality:
Klonovanie aktívnych diskov pre tvorbu presných replík vášho systému, bez nutnosti zastavenia /reštartu systému.
Konverzia záloh na formát virtuálneho harddisku na testovanie alebo spustenie ako virtuálneho stroja.
Tvorba WinPE boot médií bez dodatočného sťahovania.
Migrácia systémov na nové počítače s pomocou Acronis Universal Restore.
Archivácia súborov z počítača na externý disk či cloudové úložisko pre uvoľnenie miesta na disku.
Vyhľadávanie jednotlivých súborov v zálohách a v archívoch.
Synchronizácia súborov naprieč niekoľkými počítačmi a voľný prístup k dôležitým dátam.
Bezpečné skúšanie nového softvéru a ovládačov s možnosťou návratu do predchádzajúceho nastavenia s nástrojom Try & Decide.
Šifrovanie dát na zabezpečenie proti neoprávnenému prístupu k dátam v úložisku aj pri prenose.
Bezpečné odstraňovanie dočasných súborov, čistenie Koša a uvoľňovanie miesta na disku vďaka systémovému čistenia.

Nová generácia dátového zabezpečenia

V situácii boja proti novým digitálnym hrozbám je kriticky dôležité vedieť, že dokumenty, súbory a zálohy sú v bezpečí pred neautorizovanými zmenami. Systém zaisťuje autentickosť a nemennosť dát: preukázateľnosť nezmenenosti dokumentu je zásadným predpokladom pri práci so zmluvami a s akýmikoľvek účtami. Certifikujte súbory s technológiou blockchainu pomocou Acronis Notary.
Podpisujte súbory elektronicky: elektronické podpisy sú akceptované neustále rastúcim počtom úradných subjektov (ak sa náhodou neobjaví nečakaná systémová chyba – poznámka slovenského používateľa). Zjednodušte si používanie elektronického podpisu s Acronis ASign, ktorý tiež umožňuje tvorbu unikátneho certifikátu pre overenie dokumentu.

Cloudové funkcie

Kdekoľvek máte internetové pripojenie, Acronis Cloud Storage vám dovolí:
• Jednoducho vytvárať off-site zálohy súborov, priečinkov alebo full disk image.
• Archivovať súbory do cloudu – v záujme uvoľnenia miesta na lokálnom disku.
• Prehľadávať a načítať zálohovacie súbory z akéhokoľvek zariadenia.
• Zálohovať mobilné zariadenia aj na cestách.
• Synchronizovať súbory do cloudu a naprieč zariadeniami.
• Chrániť dáta s 3-2-1 zálohovacie stratégiou: Mať 3 kópie dát, 2 rozdielne typy úložiska, 1 z toho je cloud.
• Nadobudnúť pridanú ochranu pred ransomwarovými útokmi ukladaním kópií záloh na miesto, kde nebudú vystavené pôsobeniu vírusu z vášho lokálneho počítača.
• Riadiť plánovanie záloh a sledovať status zálohovania zo všetkých prístrojov cez bezpečný webový portál.
• Chrániť svoju personu na sociálnych sieťach vďaka zálohovaniu facebookových a instragramových účtov.

ZS

 

Čítajte tiež:

Strata dát, ktoré ste nezálohovali, môže zničiť firmu