Kauza dotácie na výskum: firma hovorí o pokuse o korupciu

Autor JF júl 2017 -

Výber projektov a firiem, ktorým má Výskumná agentúra rezortu školstva prideliť dotácie, javí známky manipulovania. Spoločnosť Prefa Alfa prišla s tvrdením o nátlaku s cieľom vyžiadať si tzv. všimné.

Prefa Alfa, a. s., Žilina je jedným z neúspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorý mal podporiť širší projekt výskumu skladovania energií, v tomto prípade akumulačných systémov tepla. V podnete na preskúmanie rozhodnutia, ktorý firma podala 26. júla 2017, uvádza aj „podozrivé skutočnosti“ v komunikácii s hodnotiteľským prostredím.

Hodnotiteľ hovoril o všimnom

Konkrétne, jeden z hodnotiteľov „počas hodnotenia projektu kontaktoval žiadateľa a informoval ho o výške tzv. všimného a o jeho možnostiach projekt znehodnotiť.“ Uvedená osoba pritom pôsobí v manažérskej funkcii v oblasti aplikovaného výskumu a jeho inštitúcia mala vo výbere 5 schválených projektov (spolu s partnermi). „Považujeme jeho hodnotenie projektu NFP313010B859 – Priemyselné výskumno-vývojové centrum akumulačných systémov tepla ako účelové znehodnotenie konkurenčného projektu. Dole uvádzame model hodnotenia, ktorého účelom je vyradenie konkurenčných výskumných projektov,“ uvádza sa v podnete adresovanom Výskumnej agentúre. Pod dokumentom je podpísaný František Zvrškovec, ktorý je majiteľom a predsedom predstavenstva Prefy Alfa. Rovnako je majiteľom spoločnosti ZTS Inmart, ktorá už skôr podala vlastnú žiadosť o preskúmanie zamietavého rozhodnutia VA.

Prefa žiada revíziu hodnotenia

V žiadosti spoločnosti Prefa Alfa sa potom naznačujú prepojenia napadnutého hodnotiteľa na Slovenskú národnú stranu a investičnú skupinu Penta. Napokon firma žiada hĺbkovú revíziu hodnotiaceho procesu vo vzťahu k sebe, ale aj komplexne. V dokumente uvádza: „Žiadateľ navrhuje, aby mu bolo umožnené obhájiť kritériá, v ktorých žiadateľovi bolo odobratých 11 bodov a preukázať, že odobratie týchto bodov bolo buď neodborné alebo účelové zo strany hodnotiteľov alebo VA. Žiadateľ zároveň navrhuje, aby predmetná výzva bola, vzhľadom na hore uvedené skutočnosti, zrušená a aby VA vyhlásila novú výzvu. Alternatívne, aby VA prostredníctvom odborných komisií prehodnotila podané projekty a vyradila z hodnotiaceho procesu skorumpovaných hodnotiteľov a dotknutých štátnych zamestnancov.“

Spoločnosť Prefa Alfa podala svoj podnet na Výskumnú agentúru a súčasne s tým na Úrad vlády SR, Národnú kriminálnu agentúru NAKA a európsky Úrad pre boj proti podvodom OLAF.

JF

 

K téme aj na:

http://goodwill.eu.sk/clanky/item/335-kauza-dotacie-neuspesny-ziadatel-chce-zablokovat-platby-z-vyskumnej-agentury

http://goodwill.eu.sk/clanky/item/316-ministerstvo-skolstva-deli-eurofondovu-korist-sav-a-univerzity-placu

Partneri

egoodwillmarketingovowustenrotSOPK