Podnikanie

Novela Obchodného zákonníka, schválená 12. 11. 2015 Národnou radou SR, zaviedla s účinnosťou od 1. 1. 2017 úplne novú právnu formu kapitálovej obchodnej spoločnosti.

Prehľad najväčších hráčov vo sfére HR pomáha firmám, ale aj jednotlivcom pri hľadaní práce alebo nových kolegov.

Nové riešenia a IT architektúry šetria peniaze a čas. Predstavte si, že ste finančný riaditeľ. Čo by ste povedali na riešenie, ktoré dokáže zrýchliť finančný reporting tisícnásobne alebo ušetriť 400 pracovných dní v procese uzávierkových informácií?

Aj firmy na Slovensku už môžu na svoje projekty získať financie jednoduchšou cestou, ako je bankový úver.

Keď pri svojom podnikaní potrebujete určité zariadenie, no jeho kúpu by vaše financie príliš pocítili, pouvažujte nad operatívnym lízingom.

Európska únia prežíva v roku 2017 zložité obdobie – bohužiaľ, bez nádeje na riešenie fundamentálnych otázok – otázok rastu jej konkurenčnej schopnosti a zmeny mechanizmu jej funkčnosti.

Je zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb iba pre „kriminálnikov“ z radov právnických osôb? Správna odpoveď je: „nie – môže dopadnúť na každú spoločnosť“.

Pôsobenie skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku je úspešný príbeh. Vladimír Bakeš stojí na čele hneď dvoch poisťovní z jej portfólia – poisťovne Kooperativa a Komunálnej poisťovne.

Na pracovnom trhu začína dominovať nová generácia uchádzačov o prácu, ktorá sa neustále obzerá po lepšom mieste. Potvrdil to nedávny celosvetový prieskum.

O možnostiach, ako riešiť deficity v ľudských zdrojoch v maloobchode, a príspevku spoločnosti dm drogerie markt, hovorí Ing. Marcel Blaščák, manažér rozvoja organizácie.